Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+38 (044) 256-11-06 

Таблиці прирівнювання посад працівників міліції до посад Національної поліції

Завантажити архів

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
10  березня  2004

Свідоцтво № 2056

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою  Конференцією
Асоціації ветеранів Міністерства
внутрішніх справ  України

Протокол  № 1
07 . жовтня . 2003

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Київ - 2003

1. Загальні положення

1.1. Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України (далі – Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, створеною ветеранами Міністерства внутрішніх справ України з метою захисту своїх соціальних та інших інтересів.

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством України, нормами міжнародного права та цим Статутом.

1.3. Діяльність Асоціації охоплює ветеранів війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ у всіх регіонах України. 

1.4. Асоціація незалежна від будь-яких політичних партій і рухів. Асоціація бере участь у суспільно-політичному житті держави, постійно співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,  Організацією ветеранів України, іншими об’єднаннями громадян, головними напрямками діяльності яких є економічне і духовне становлення України, мир і згода в суспільстві і які стоять на принципах соціально-економічного та іншого забезпечення ветеранів війни, праці, військової служби, органів внутрішніх справ і всіх громадян літнього віку. 

1.5. Повна назва - Асоціація ветеранів Міністерства внутрішніх справ України.

1.6. Скорочена назва –Асоціація ветеранів МВС України.

1.7. Місце знаходження керівних органів Асоціації: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, Україна.

2. Мета, принципи, завдання, напрямки діяльності Асоціації та її правовий статус

2.1.  Головною метою діяльності Асоціації є сприяння забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів її членів. 

2.2. Асоціація створюється і діє на засадах добровільності, самоврядування, законності, гласності, а також рівноправності її членів.

2.3. Всі основні питання діяльності Асоціації вирішуються на конференціях, зборах всіх членів або представників членів Асоціації та на засіданнях виборних керівних органів Асоціації.

2.4. Завдання Асоціації:

сприяння забезпеченню соціального та правового захисту ветеранів війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ України в межах можливого, допомога в покращенні житлових умов, медичного, торговельного, побутового та іншого обслуговування. Визначення ветеранів, яким необхідна невідкладна допомога та вживання заходів щодо її надання;

ініціювання розробки і прийняття законів та постанов органами державної влади по вирішенню проблем, які турбують ветеранів, вдосконаленню їх пенсійного та іншого забезпечення; 

сприяння залученню ветеранів до посильної трудової діяльності на виробництві, у громадській діяльності;

організація спілкування ветеранів, підтримання їх морального стану, залучення ветеранів до участі в патріотичному вихованні молоді, а також із питань ведення здорового способу життя, профілактики правопорушень.

2.5.  Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює:

представлення і захист своїх прав та інтересів, відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у державних, відомчих органах, громадських організаціях, здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України стосовно ветеранів;

створення разом з іншими організаціями спеціальних фондів зі статусом юридичної особи для благодійності та милосердя;

пошук фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів для забезпечення підтримки ветеранів та членів їх сімей, а також матеріальної підтримки особового складу МВС України;

консолідація зусиль з міжнародними громадськими організаціями з метою  зміцнення дружби між народами;

взаємодія з іншими громадськими організаціями у розробленні та здійсненні програм щодо надання матеріальної допомоги ветеранам;

піклування про збереження пам’ятників та меморіалів захисникам Вітчизни, працівникам органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків, пропаганда славетних бойових та службових традицій органів внутрішніх справ, проведення спільно з керівництвом структурних підрозділів МВС України урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій  та ювілейних дат ветеранів;

збирання, аналіз, систематизація та розповсюдження  інформації про діяльність Асоціації. 

2.6. Для фінансового, матеріального та інтелектуального забезпечення своєї діяльності Асоціація може створювати згідно із законодавством України підприємства, установи та організації з правами юридичної особи. Частина надходжень цих підприємств і організацій спрямовується на виконання статутних завдань Асоціації і благодійницьку діяльність.

2.7.  Для досягнення мети своєї діяльності, передбаченої цим Статутом, Асоціація користується правом у встановленому порядку:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права;

захищати свої законні інтереси й інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

створювати на території України  місцеві осередки Асоціації;

вносити пропозиції до органів державної влади та управління;

ідейно, організаційно і матеріально підтримувати та здійснювати допомогу іншим об’єднанням громадян;

отримувати від органів державної влади, управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для здійснення своїх цілей та завдань;

засновувати засоби масової інформації;

розповсюджувати інформацію про власну діяльність, пропагувати її ідеї та мету;

проводити масові заходи.

3. Членство в Асоціації, права та обов’язки членів Асоціації

3.1. Асоціація складається з індивідуальних та колективних членів.

3.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути ветерани війни, праці, органів внутрішніх справ, військової служби та пенсіонери Міністерства внутрішніх справ України, які визнають цей Статут, виконують обов’язки членів Асоціації і беруть участь у її роботі для досягнення статутної мети.

У виняткових випадках за рішенням Президії Ради Асоціації до членів Асоціації можуть бути прийняті й інші особи.

3.3. Не можуть бути членами Асоціації особи, засуджені за кримінальні злочини, а також особи, що вчинили провини, які плямують звання громадянина України.

3.4. Прийом в індивідуальні члени Асоціації здійснюється за рішенням первинної організації на підставі заяви.

3.5. Колективними членами Асоціації можуть бути громадські організації, трудові колективи підприємств, установ та організацій. Прийом колективних членів до Асоціації проводиться на підставі рішення колективу за рішенням Президії Ради Асоціації, обласних ветеранських організацій органів внутрішніх справ МВС України. Колективні члени беруть участь у діяльності Асоціації через своїх повноважних представників, вони керуються у своїй діяльності цим Статутом та Положенням, прийнятим Конференцією Асоціації.

3.6. Члени Асоціації мають право:

обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

представляти інтереси   місцевих осередків на правах делегата на Конференції Асоціації;

вільно обговорювати на Конференції Асоціації та на зборах ветеранської організації Асоціації всі питання їх діяльності, відкрито висловлювати та відстоювати власну точку зору;

на захист Асоціацією свого соціального статусу;

залишити членство в Асоціації в передбаченому порядку.

3.7. Колективні члени Асоціації сплачують вступні та членські внески (за винятком громадських організацій). Розміри вступних і членських внесків колективних членів затверджуються Конференцією Асоціації та використовуються в інтересах відповідної   ветеранської організації.

У разі припинення членства в Асоціації членські та інші внески не повертаються, якщо Конференція не приймає інше рішення.

3.8. Члени Асоціації зобов’язані:

дотримуватися Статуту Асоціації, брати участь у роботі її структур;

виконувати рішення керівних органів Асоціації та взяті на себе зобов’язання.

3.9. Почесними членами Асоціації можуть бути ветерани та пенсіонери  за рішенням Президії Ради Асоціації та Рад обласних ветеранських організацій органів внутрішніх справ МВС України.

3.10 Порядок припинення членства в Асоціації.

Вихід із Асоціації вільний і здійснюється за письмовою заявою її членів.

Первинні організації своїм рішенням припиняють членство в Асоціації індивідуальних членів, які вчинили провини або які плямують звання громадянина України.

Президії Ради Асоціації, Рад обласних ветеранських організацій  МВС України своїм рішенням припиняють членство в Асоціації колективних членів, які не  керуються у своїй діяльності цим Статутом та Положенням, прийнятим Конференцією Асоціації, і які не виконують взятих на себе зобов’язань.

4. Організаційна структура Асоціації

4.1. Структуру Асоціації ветеранів МВС України складають  ветеранська організація Центрального апарату МВС України, ветеранські організації МВС України  Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також ветеранські організації ветеранів  органів внутрішніх справ на транспорті, навчальних закладів МВС України, які є її місцевими осередками. 

4.2. До складу ветеранських організацій МВС України Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя входять організації ветеранів апаратів управлінь МВС України  цих регіонів, міські, районні, районні в містах організації ветеранів органів внутрішніх справ, а також регіональні організації ветеранів органів внутрішніх справ на транспорті, навчальних закладів, які дислокуються на території відповідного регіону.

До складу ветеранської організації Центрального апарату МВС України входять ветеранські організації структурних підрозділів апарату Міністерства.

4.3.  Ветеранська організація Центрального апарату МВС України, ветеранські організації МВС України Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя  діють на правах обласних ветеранських організацій Асоціації.

4.4.  Ветеранські організації органів внутрішніх справ районів, районів у містах, міст, ветеранські організації структурних підрозділів апарату МВС України, апаратів управлінь МВС України областей є первинними організаціями і складають основу  Асоціації.

4.5.  До складу регіональних організацій ветеранів органів внутрішніх справ на транспорті, навчальних закладів входять ветеранські організації, які дислокуються на території даного регіону. Вони є первинними організаціями Асоціації.

Регіональні ветеранські організації органів внутрішніх справ на транспорті, навчальних закладів підпорядковуються обласним ветеранським організаціям органів внутрішніх справ МВС України.

4.6.  Всі первинні організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про них, які прийняті їх керівними органами та затверджені Конференцією Асоціації. Вони підзвітні відповідним обласним ветеранським організаціям органів внутрішніх справ МВС України.

Структуру, форми і методи своєї роботи кожна первинна організація може визначати самостійно. 

4.6.1. Вищим керівним органом первинної організації ветеранів є загальні збори, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Збори заслуховують звіти голів Рад, Ревізійних комісій, ревізорів, обирають їх новий склад, розглядають питання захисту соціальних, економічних, вікових інтересів своїх членів, інші питання діяльності організації. В організації, де нараховується більше 25 членів, обирається Рада і Ревізійна комісія в кількості, що визначається зборами, терміном на 4 роки, а там, де менше 25 членів, обирається голова, заступник голови і ревізор терміном на 4 роки. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини членів організації, які стоять на обліку. Постанови зборів вважаються дійсними, якщо за їх прийняття проголосувала більшість присутніх членів організації. 

4.6.2. Первинні організації: 

ведуть облік своїх членів на підставі єдиних облікових документів. У межах своїх повноважень можуть встановлювати плату членських внесків. Їх розмір і порядок внесення визначаються зборами організації. Отримані грошові внески залишаються в низових ветеранських організаціях і використовуються на її потреби і на допомогу членам організації; 

сприяють участі ветеранів у громадському житті, проведенні виховної роботи,  патріотичному вихованні  молоді  та працівників органів внутрішніх справ;

у встановленому порядку створюють підприємства, інші виробничо-підприємницькі об’єднання і товариства, сприяють залученню членів організації у посильну трудову діяльність; 

захищають своїх членів, здійснюють вплив на осіб, які своєю поведінкою дискредитують  звання ветерана органів внутрішніх справ;

співпрацюють з органами державної влади і місцевого самоврядування, адміністраціями органів внутрішніх справ, громадськими організаціями в інтересах соціального захисту своїх членів; 

надають організаційну, а за можливості – і матеріальну допомогу членам організації в їх побуті, лікуванні, похоронах померлих, організовують упорядкування могил, особливо одиноких ветеранів; 

разом з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими організаціями і органами внутрішніх справ турбуються про належне утримання пам’ятників, обелісків, місць поховання захисників Вітчизни, працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

4.6.3. У період між зборами керівним органом є Рада первинної ветеранської організації. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Ради визнаються правочинними, якщо в її роботі бере участь не менше половини  членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Ради. 

Рада первинної організації, її голова звітують перед зборами про свою діяльність, забезпечують загальне керівництво організацією, несуть відповідальність за збереження рядів і єдності організації, представляють інтереси своїх членів в органах місцевого самоврядування, у відповідних органах виконавчої влади. Голови разом з іншими членами Ради добиваються здійснення конкретних заходів щодо життєзабезпечення членів організації. Голови, заступники голів, інші члени Ради ведуть особистий прийом, розглядають письмові і усні заяви і скарги членів організації, вирішують інші питання діяльності організації. 

4.7. Обласні ветеранські організації  МВС України є основними місцевими осередками Асоціації. Вони підзвітні Асоціації і працюють під її керівництвом. 

4.7.1. Вищим керівним органом Обласних ветеранських організацій МВС України є Конференції, які проводяться один раз на чотири роки. Позачергові конференції можуть бути скликані на вимогу не менше як однієї третини первинних ветеранських організацій МВС України області. Конференції вирішують такі питання: заслуховують звіти Ради та Ревізійної комісії, визначають головні напрямки роботи відповідно до Статуту Асоціації,  приймають рішення Конференції, затверджують Положення про первинні ветеранські організації, обирають відкритим або таємним голосуванням новий склад Ради та Ревізійної комісії терміном на 4 роки в кількості, яку визначить конференція, вирішують інші питання,  пов’язані з діяльністю ветеранської організації.

4.7.2. Делегати обираються на загальних зборах первинних ветеранських організацій згідно з нормами, установленими відповідною обласною ветеранською організацією МВС України. Конференції вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини делегатів ветеранських організацій або повноважних представників. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх на  конференціях.

4.7.3. Керівним органом  обласної ветеранської організації  МВС України є Ради  ветеранських організацій,  які обираються на конференціях терміном на 4 (чотири) роки. Залежно від загальної кількості ветеранської організації Конференції визначають чисельний склад Рад.

Засідання Рад   проводиться не менше одного разу на півріччя. Вони вважаються правомочними, коли в їх роботі бере участь не менше двох третин членів Рад. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Рад. 

4.7.4. Ради обласних ветеранських організацій МВС України:

обирають президію Ради;

управляють поточною діяльністю  ветеранських організацій;

розглядають та вирішують питання організаційної, виховної роботи та благодійницької діяльності;

представляють, захищають законні інтереси  ветеранських організацій та своїх членів в обласних органах влади, органах самоврядування, обласних управліннях МВС України та їх пенсійних відділах, громадських організаціях та в інших організаціях щодо вирішення проблем ветеранів;

вносять пропозиції на розгляд Ради Асоціації щодо прийому до Асоціації колективних членів;

вивчають форми та методи роботи органів об’єднань громадян, які мають відношення до благодійницької діяльності, з метою використання найбільш ефективних із них у своїй роботі;

керують, у межах своєї компетенції, господарською діяльністю відповідно до Положення  про обласну ветеранську організацію МВС України.

4.7.5. Голови Рад обласних ветеранських організацій МВС України:

обираються на конференціях обласних ветеранських організацій  МВС України, які є одночасно головами  Президій Рад обласних ветеранських організацій на термін повноважень Рад;

організують роботу Рад, скликають чергові та позачергові засідання Рад;

підписують рішення, прийняті Радами, та організовують їх виконання;

розподіляють обов’язки між заступниками голів та членами Рад;

представляють інтереси  ветеранських організацій в органах державної влади, в інших об’єднаннях громадян, органах внутрішніх справ з метою більш повного вирішення проблем ветеранів;

вирішують питання фінансування ветеранських організацій, відкриття рахунків у банківських установах, укладають угоди про співробітництво з іншими організаціями;

у період між засіданнями Рад голови особисто та через своїх заступників здійснюють керівництво, видають накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма членами ветеранських організацій;

голови Рад, їх заступники та секретарі ведуть прийом членів  ветеранських організацій та інших громадян, розглядають звернення, заяви ветеранів і приймають по ним рішення. 

4.8. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція Асоціації, яка збирається не рідше одного разу на 4 роки. Позачергова Конференція може бути скликана на вимогу не менше 1/3 обласних ветеранських організацій МВС України. 

Конференція вважається правочинною, якщо в її роботі взяла участь проста більшість від загальної кількості обраних делегатів. Делегати на Конференцію обираються на Конференціях обласних ветеранських організацій МВС України на підставі затвердженої Радою Асоціації норми представництва.

Кількісний склад представництва від колективних та почесних членів Асоціації з правом вирішального голосу також визначається рішенням Ради Асоціації.

4.8.1. До виключної компетенції Конференції належить вирішення таких питань:

прийняття Статуту Асоціації, внесення доповнень та змін до Статуту, затвердження організаційної структури Асоціації;

обрання Ради Асоціації, голови Ради Асоціації, який є одночасно головою Президії Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації з терміном їх повноважень 4  роки;

затвердження положень про керівні та виконавчі органи Асоціації; 

визначення головних напрямків роботи Асоціації;

заслуховування звітів Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації, Рад обласних ветеранських організацій МВС України;

розгляд інших питань діяльності Асоціації;

припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення конференції приймається більшістю голосів присутніх делегатів.

4.8.2. У період між Конференціями Асоціації керівним органом є Рада Асоціації, яка обирається на Конференції Асоціації терміном на 4 (чотири) роки. Чисельний склад Ради Асоціації ветеранів МВС України визначає Конференція. Свою практичну діяльність Рада Асоціації здійснює на підставі цього Статуту та Положення про Раду Асоціації.

До її компетенції входить:

вибори першого заступника та заступників голови Ради Асоціації, який є одночасно відповідними заступниками голови Президії Ради Асоціації;

вибори відповідального секретаря Ради Асоціації;

вибори складу Президії Ради Асоціації; 

виконання рішень, прийнятих на Конференції;

підтримання ділових, дружніх стосунків з організаціями ветеранів інших держав, обмін досвідом ветеранської роботи з ними;

створення комітетів, комісій за напрямками діяльності Асоціації та секцій за категоріями ветеранів; 

підтримання ділових стосунків із Всеукраїнською організацією ветеранів України у вирішенні питань соціального захисту всіх категорій ветеранів, надання їм благодійної допомоги; 

контроль за виконанням індивідуальними та колективними членами Асоціації Статуту Асоціації;

захист законних інтересів Асоціації та її членів у державних та громадських органах із питань покращання матеріально – побутових умов ветеранів;

управління поточною діяльністю Асоціації;

здійснення господарського управління майном та коштами;

визначення штатного розкладу співробітників  Асоціації, обласних ветеранських організацій; 

прийняття рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, затвердження їх статутів; 

прийняття рішення щодо прийому колективних членів Асоціації;

прийняття рішення щодо заохочення членів Асоціації коштами, цінними подарунками, грамотами, відзнаками та іншими нагородами;

затвердження символіки, зразків документів, печатки, штампів, почесних грамот та інших відзнак Асоціації;

підготовка пропозиції про подання до нагородження державними нагородами ветеранів на честь ювілейних дат та організація вручення цих нагород в обласних ветеранських організаціях МВС України;

розгляд та вирішення питань організаційної, виховної та благодійної роботи, координація діяльності Рад обласних ветеранських організацій;

спрямування зусиль Рад ветеранських організацій органів внутрішніх справ областей на залучення ветеранів до участі в громадській та виховній роботі, а також здійснення допомоги звільненим зі служби у влаштуванні їх життя в цивільних умовах;

узагальнення і розповсюдження позитивного досвіду обласних ветеранських організацій МВС України, організація систематичного навчання ветеранського активу.

Засідання Ради скликається не рідше одного разу на рік. Рада Асоціації вирішує усі питання щодо керівництва діяльністю Асоціації, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

Засідання Ради  вважається правомочним, коли в її роботі бере участь не менше двох третин членів Ради. Рішення визнається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні.

4.8.3. Голова Ради Асоціації:

обирається конференцією Асоціації на строк повноважень Ради;

організовує роботу Ради, скликає чергові та позачергові засідання Ради;

очолює роботу Президії Ради;

підписує рішення, прийняті Радою Асоціації;

розподіляє обов’язки між заступниками голови Президії за основними напрямками роботи;

у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які є обов’язковими для виконання всіма членами та співробітниками Асоціації. 

Голова Ради особисто та через заступників і членів Президії Ради представляє інтереси Асоціації в державних органах влади, органах МВС України, інших об’єднаних ветеранських організаціях з метою більш повного вирішення проблем ветеранів, вирішення питання фінансування Асоціації, відкриття рахунків у банківських установах, за дорученням Ради укладає угоди про співробітництво з іншими організаціями, організовує виступи ветеранів у засобах масової інформації з питань діяльності Асоціації. 

Голова Ради, його заступники, члени Президії ведуть особистий прийом членів Асоціації та інших громадян, розглядають звернення, заяви ветеранів, питання діяльності обласних ветеранських організацій та інші питання повсякденного життя і приймають по ним відповідні рішення. 

У разі неможливості виконувати обов’язки (з різних причин) головою Ради Асоціації, його повноваження  покладаються  на  його першого заступника.

4.9. Президії Рад: Асоціації, обласних,  первинних ветеранських організацій Міністерства внутрішніх справ  України підзвітні відповідним Радам і є постійно діючим виконавчим органом. Вони організовують виконання рішень засідань Рад, своїх рішень, контролюють їх виконання на місцях, забезпечують постійний зв’язок з ветеранськими організаціями, надають їм організаційну, методичну та іншу допомогу. Свої засідання вони проводять по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Президій вважаються правочинними, якщо в них бере участь більше половини їх складу. Постанови приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Президії. 

4.10. Між звітно-виборчими конференціями, зборами первинних ветеранських організацій Асоціації, Ради ветеранських організацій всіх рівнів за необхідністю можуть доповнювати шляхом кооптації у свій склад нових членів, але не більш, ніж на одну третину, а також виводити зі свого складу осіб на їх прохання або з інших причин. 

4.11. Ревізійні комісії Асоціації, ветеранських організацій МВС України областей,  ревізійні комісії, ревізори первинних ветеранських організацій  здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю, обліком, зберіганням та використанням матеріальних цінностей ветеранських організацій, якими вони обрані. 

Ревізійні комісії на своїх засіданнях обирають голову і заступника голови терміном на 4 роки. У своїй діяльності Ревізійні комісії, ревізори підзвітні відповідно Конференції Асоціації, конференціям обласних ветеранських організацій МВС України,  зборам первинних ветеранських організацій. 

Ревізійні комісії, ревізори проводять перевірки фінансово-господарської діяльності за дорученням Конференції Асоціації, конференцій  обласних ветеранських організацій МВС України, загальних зборів первинних ветеранських організацій та за власною ініціативою. 

Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання Ревізійної комісії є правочинними, якщо в ньому беруть участь всі члени комісії. Рішення приймаються більшістю голосів, поданих членами комісії.

Члени Ревізійних комісій можуть брати участь у засіданнях відповідних рад із правом дорадчого голосу. 

5. Майно та кошти Асоціації

5.1. Кошти Асоціації складаються із:

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

безповоротної допомоги підприємств, установ, акціонерних та комерційних структур, благодійних та інших організацій;

вступних та членських внесків колективних членів Асоціації;

добровільних внесків і пожертвувань юридичних та фізичних осіб, надходжень від різних спонсорів та статутної діяльності Асоціації;

інших надходжень, які не забороняються законом. 

Право розпоряджатися грошовими коштами мають Ради всіх рівнів. Оперативне управління майном та коштами здійснюють голови, а у разі їх відсутності – заступники голів Рад. 

Використовуються кошти на виконання статутних завдань, організаційно-масові заходи, заохочення ветеранів, які активно працюють у ветеранській організації, на матеріальну допомогу членам організації, на благодійні цілі та на утримання штатного апарату.

5.2. Асоціація, її ветеранські організації  можуть мати у власності будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, обладнання та інше майно, необхідне для виконання статутних завдань, яке безкоштовно передається їм органами державної влади і місцевими органами самоврядування та іншими організаціями згідно з чинним законодавством, а також майно, придбане за рахунок власних коштів. Ветеранські організації здійснюють право володіння, користування і розпорядження цим майном самостійно. 

5.3. Асоціація, створені нею установи, організації та засновані підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної податкової інспекції, вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право вносити всі члени Асоціації, які обговорюються в радах та на конференціях обласних ветеранських організацій і в установленому порядку подаються в Раду Асоціації. За пропозицією Ради Асоціації вони вносяться на розгляд та затвердження Конференцією Асоціації. Про зміни що стались в статутних документах, Асоціація повідомляє у 5-денний термін Міністерство юстиції України. 

7. Юридичний статус Асоціації

Асоціація, обласні, первинні ветеранські організації МВС України є юридичними особами з моменту їх реєстрації в установленому порядку, мають право бути позивачем та відповідачем у суді, у третейському і господарському судах. Вони мають рахунки у відповідних установах банку, печатку, штамп, бланки з відповідними назвами єдиного зразка, які затверджуються Радою Асоціації. 

Асоціація має свою символіку та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою. Символіка реєструється в установленому порядку. 

8. Припинення діяльності Асоціації

8.1 Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2 Ліквідація проводиться за рішенням Конференції або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. Ліквідаційна комісія призначається тим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

8.3 З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Асоціації.

8.4 У разі ліквідації Асоціації питання про кошти та майно Асоціації вирішує ліквідаційна комісія. Майно та кошти після ліквідації не можуть розподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.